20190901_0044
camera icon 100
focal icon 50 mm
apature icon f/2.5
timer icon 1/4000
iso icon 100
album icon 01-09-2019
Date Taken 2019-09-01 19:31:56 +0000 UTC