IMG-20180615-150233
camera icon 125
focal icon 4.26 mm
apature icon f/2
timer icon 1/2500
iso icon 125
album icon Isle of Man
Date Taken 2018-06-16 11:31:29 +0000 UTC