20200112_0016
camera icon 200
focal icon 50 mm
apature icon f/2.5
timer icon 1/3200
iso icon 200
album icon Oxford
Date Taken 2020-01-12 23:48:52 +0000 UTC