20200112_0009
camera icon 200
focal icon 50 mm
apature icon f/2.2
timer icon 1/80
iso icon 200
album icon Oxford
Date Taken 2020-01-12 23:48:48 +0000 UTC