20200112_0003
camera icon 200
focal icon 50 mm
apature icon f/6.3
timer icon 1/200
iso icon 200
album icon Oxford
Date Taken 2020-01-12 23:48:46 +0000 UTC