Malvern Hills
camera icon 200
focal icon 40 mm
apature icon f/9
timer icon 1/250
iso icon 200
album icon The Malverns
Date Taken 2020-01-12 23:49:28 +0000 UTC