IMG-20180615-112948
camera icon 100
focal icon 4.26 mm
apature icon f/2
timer icon 1/900
iso icon 100
album icon Isle of Man
Date Taken 2018-06-16 11:31:24 +0000 UTC