mumbles-5654941377-o
camera icon
focal icon 10 mm
apature icon f/10
timer icon
iso icon
album icon Gower
Date Taken 2011-04-25 22:40:05 +0000 UTC