20210411_0058
camera icon 100
focal icon 41 mm
apature icon f/9
timer icon 1/200
iso icon 100
album icon Snowy April
Date Taken 2021-04-11 19:17:02 +0000 UTC