20190901_0083
camera icon 100
focal icon 50 mm
apature icon f/10
timer icon 1/250
iso icon 100
album icon 01-09-2019
Date Taken 2019-09-01 19:32:20 +0000 UTC