Locked Bridge
camera icon 125
focal icon 50 mm
apature icon f/2.2
timer icon 1/500
iso icon 125
album icon Peak District National Park
Date Taken 2020-09-06 22:10:03 +0000 UTC