waterfall-0019
camera icon 100
focal icon 26 mm
apature icon f/25
timer icon 13/10
iso icon 100
album icon Waterfalls
Date Taken 2011-07-31 19:09:59 +0000 UTC