the-sea-5655483494-o
camera icon
focal icon 10 mm
apature icon f/10
timer icon
iso icon
album icon Waterfalls
Date Taken 2011-04-25 22:39:10 +0000 UTC