Gateway to the Peaks
camera icon 125
focal icon 50 mm
apature icon f/9
timer icon 1/250
iso icon 125
album icon Peak District National Park
Date Taken 2020-09-06 22:09:09 +0000 UTC