IMG-20180614-151514
camera icon 100
focal icon 4.26 mm
apature icon f/2
timer icon 1/1500
iso icon 100
album icon Isle of Man
Date Taken 2018-06-16 11:31:15 +0000 UTC