20190422_0039
camera icon 320
focal icon 42 mm
apature icon f/22
timer icon 1/60
iso icon 320
album icon Walk to Ledbury
Date Taken 2019-04-23 21:59:53 +0000 UTC