20190422_0034
camera icon 400
focal icon 58 mm
apature icon f/5
timer icon 1/1000
iso icon 400
album icon Walk to Ledbury
Date Taken 2019-04-23 21:59:44 +0000 UTC