20200112_0036
camera icon 200
focal icon 50 mm
apature icon f/2.5
timer icon 1/1250
iso icon 200
album icon Oxford
Date Taken 2020-01-12 23:49:04 +0000 UTC