20210124_0013
camera icon 200
focal icon 50 mm
apature icon f/1.8
timer icon 1/6400
iso icon 200
album icon 24.01.2021
Date Taken 2021-01-24 22:17:42 +0000 UTC