20190901_0041
camera icon 100
focal icon 50 mm
apature icon f/2
timer icon 1/5000
iso icon 100
album icon 01-09-2019
Date Taken 2019-09-01 19:31:52 +0000 UTC